Wie zijn we?

Winkel Welkom is een sociale kruidenier gevestigd te Strombeek-Bever die zich richt tot klanten die worden doorverwezen door:

De basisproducten die wij aankopen zoals suiker, bloem, pasta, toilet- en keukenartikelen, vis en vlees, worden aan sterk verminderde prijzen aangeboden. Er zijn ook gratis producten en we bieden ook (gekregen) overschotten aan van plaatselijke middenstanders.

Heel onze werking wordt gedragen door 35 vrijwilligers en structureel ondersteund door de gemeente Grimbergen, de Strombeekse parochie Sint Amand en de Grimbergse werkgroep vluchtelingen. Aan elke sociale kruidenier is ook een ontmoetingsruimte verbonden waar mensen iets kunnen drinken en vragen stellen.

Onze visie

Armoede is iets dat niet zou mogen bestaan in een welvarende gemeente als Grimbergen.

Armoede betekent in de eerste plaats een tekort aan geld. Als vereniging willen we mensen in armoede helpen door basisgoederen betaalbaar te maken of door te zorgen dat mensen in armoede minder moeten uitgeven. We zijn er ons van bewust dat dit geen structurele oplossing is; we zijn alert voor de valkuil dat we mensen afhankelijk maken van hulp in plaats van hen te versterken.

Mensen in armoede verliezen vaak hun eigenwaarde en hun netwerk. Door hen te respecteren en te ontmoeten als onze medeburgers geven we hen nieuwe kansen.

Kernwaarden

sociale rechtvaardigheid

solidariteit

herverdeling

begrip

respect

verbondenheid

Onze missie

Winkel Welkom wil iets betekenen voor mensen in armoede.

Voor wie

Door wie

Winkel Welkom is een vrijwilligersorganisatie.

We werken democratisch, beslissingen worden transparant genomen onder de coördinatie van een stuurgroep.

Website gemaakt door Sinergio